Kompanije  sa kojima uspešno saradjujemo

Telekom Srbija

Amiga-Kraljevo

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

Saobraćajni Institut CIP

’’Fontel-com’’ D.O.O. Beograd

Termoelektrana ’’Nikola Tesla’’ Obrenovac

’’Swietelsky’’ Austrija i Grad Beograd

’’Hidrotom’’ Beograd

JP ’’Skloništa’’ Beograd

ERGO-LSMB D.O.O. Novi Sad

’’Jov-com’’D.O.O. Beograd

JKP ’’Parking servis’’ Beograd

’’Balkan gradnja’’ Beograd

Telekom Srbija, Beograd

EDB Javna Rasveta, Beograd

Model 5, Beograd

Institut ’’Kirilo Savić’’ Beograd

Evrogeomatika, Beograd

PORR, Austrija

PRIMORJE, Slovenija

Jovcom, Beograd

Adatel, Beograd

Fontecom, Beograd

Model 5, Beograd

Hidrotom Inženjering, Beograd

Model 5, Beograd

Elektrodistribucija Beograd

Model 5, Beograd

PUT INVEST, Batajnica

Wiga projekt, Beograd

Opština Petrovac

Opština Mali Iđoš

Elektrodistribucija Beograd

Emisiona tehnika i veze, Beograd

Evrogeomatika-Beograd

GEOPREMER-Beograd

 


Mi smo vaši prijatelji, nudimo vam: Kvalitetnu opremu, prateće Softvere uz opremu i dobru uslugu,

FRENDS d.o.o. Tim od poverenja