Izuzetan izbor geodetske opreme obuhvata:

  • Punjače baterija
  • Baterije
  • Prizme i reflektivne markice
  • Drajfuse sa i bez optičkih visaka
  • Tronošce
  • Štapove, tronošce i ostalu opremu za GPS uređaje
  • Štapove različitih dužina za prizme, bipode 
  • Nivelmanske letve različitih izrada i namena
  • Veliki izbor kofera za transport i čuvanje opreme 

Kompletnu ponudu možete videti u našem PDF katalogu, koji možete preuzeti i na ovoj stranici.

Sve ostale informacije možete dobiti preko naše KONTAKT strane.