FOIF proizvodi GPS uređaje za sve vrste geodetskih merenja u niskogradnji, građevinarstvu, kontrolnih merenja, prikupljanje GIS podataka i katastarski premer, premer velikih površina, sve vrste obeležavanja u građevinarstvu, za potrebe navigacije itd. 

Veliku paletu proizvoda iz ove kategorije možemo podeliti na :

  • RTK GPS prijemnici povezuju dvofrekventnu GPS antenu, OEM matičnu ploču, bežičnu Bluetooth komunikaciju, UHF link i litijum-jonske baterije u jednom uređaju. Ovom opremom možete izvesti sva geodetska merenja u kombinaciji sa AGROS mrežom referentnih stanica ili formiranjem svog nezavisnog sistema baza-rover.Više podataka možete saznati iz našeg kataloga-brošure.
  • SuperGIS rešenje nudi uređaje i programe za izradu GIS aplikacija. FOIF SuperGIS rešenje objedinjuje podršku GNSS-a, terenski program, program za naknadnu obradu podataka i F52/F55 ručni računar, čime se postiže visoka preciznost dobijenih podataka. Detaljnije se sa ovoim sistemom možete upoznati iz naše PDF brošure.
  • Bazne stanice predstavlja A200 CORS sistem koji svojom funkcionalnošću, pristupačnim sistemom upravljanja, moćnim mrežnim karakteristikama spada u svetski poznate proizvode.I o vom uređaju više možete saznati iz naše PDF brošure.