Uslge u geodeziji, premeri

Geodetski poslovi koje uspešno obavljamo već dugi niz godina su :

 • izrada katastarsko-topografskih planova
 • izrada topografskih planova
 • izrada situacionih planova
 • identifikacija parcela
 • omeđavanje  katastarskih parcela
 • snimanje i ucrtavanje objekata (evidentiranje) na planu Katastra nepokretnosti , kao i izrada geodetskoh   snimka objekta za potrebe legalizacije
 • otkrivanje i geodetsko snimanje svih vrsta nadzemnih i podzemnih vodova za potrebe evidentiranjem   u Katastaru vodova 
 • geodetski poslovi u postupku komasacije zemljista

Za potrebe izrade urbanističko-tehničke dokumentacije vršimo:

 • izradu projekata geodetskog obeležavanja građevinskih parcela i obeležavanje građevinskih parcela na terenu
 • izradu Protokola regulacija

Licencirani smo od strane Republickog Geodetskog Zavoda,za sve vrste geodetskih poslova, a to su:

 1. Izrada tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta
 2. Izvođenje geodetskih radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta
 3. Izvođenje geodetskih radova u postupku održavanja katastra nepokretnosti I održavanja katastra vodova 
 4. izrada geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat
 5. Izrada projekata geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja
 6. Realizacija projekata geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja