Usluge iz geodejije u građevinarstvu

Mnoge saobraćajnice, pruge, stambeni i poslovni objekti, hidrograđevinski objekti, dalekovodi su realizovani uz geodetsku podršku Kompanije “FRENDS”. Za potrebe ovakvih projekata obavljamo sledeće radove:

 • izrada katastarsko-topografskih planova za potrebe projektovanja
 • izrada Digitalnih Modela Terena za potrebe projektovanja
 • formiranje građevinskih parcela
 • obeležavanje regulacine i građevinske linije
 • obeležavanje objekata i kontrola temelja
 • snimanje i izrada 3D prikaza fasada za potrebe rekonstrukcija
 • izrada  geodetskih mreža za potrebe izvođenja objekata
 • praćenje izvođenja objekata u svim fazama
 • izrada projekata izvedenog stanja

Licencirani smo za obavljanje stručanog nadzora nad izvođenjem građevinskih objekata, što uspešno radimo dugi niz godina.

Ukratko, pružamo kompletnu geodetsku podršku investitorima i izvođačima i na najkomleksnijim projektima u građevinarstvu, kako u Srbiji tako i u inostranstvu.


Naša stručnost, opremljenost i licence nam omogućavaju da obavljamo sve vrste geodetskih radova, a to su:

 1. Izrada tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta
 2. Izvođenje geodetskih radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta
 3. Izvođenje geodetskih radova u postupku održavanja katastra nepokretnosti I održavanja katastra vodova 
 4. izrada geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat
 5. Izrada projekata geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja
 6. Realizacija projekata geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja

 

Akcijsku ponudu mžete pogledati OVDE